Darovací smlouva

Rozhodnete-li se pro dar ve prospěch babyboxu, vyplňte darovací smlouvu a pošlete nám ji poštou dvojmo podepsanou, obratem jedno potvrzené paré pošleme zpět. V souvislosti s tím si dovolujeme upozornit právnické osoby, že hodnotu poskytnutého daru, který bude činit alespoň 2 000 Kč, určeného pro podporu budování a fungování babyboxů, si lze dle § 20 odst. 8 odečíst od základu daně, sníženého dle § 34 zák. o dani z příjmů. V úhrnu lze odečíst maximálně 10 % z již sníženého základu daně dle § 34. U fyzických osob si lze odečíst dle § 15 odst. 1 darovanou částku ze základu daně, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí-li částka alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15% ze základu daně. Darovací smlouva slouží mimo jiné dárci jako podklad pro účely daňového přiznání daně z příjmů dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Jako variabilní symbol prosím uveďte svoje IČ.


Formuláře ke stažení:


Pro dárce – darovací smlouvaPro obce – veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace