Nadační fond

Nadační fond pro odložené děti STATIM je zapsán v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl N, vložka 524, datum zápisu 20. května 2004.
IČ: 27151115
DIČ: CZ27151115

Správní rada nadačního fondu


fotografie

Ludvík Hess
předseda

fotografie

MUDr. Zdeněk Mayer
místopředseda

fotografie

Vladislav Jarý
čestný člen (1936–2019)

fotografie

Ing. Emil Machálek, CSc.
čestný člen (1946–2020

Účel nadačního fondu:

1. Zřizování a provoz schránek pro odložené děti zvaných babybox, jakož i podpora všech činností s tím spojených.
2. Poskytování pomoci odloženým a opuštěným dětem.

Sídlo a kontakty

Hájek 88, 104 00 Praha 10
telefon/fax: 267 710 889, gsm: 602 305 139
email: info@babybox.cz