< >
< >
POden v kalendariden v kalendariden v kalendari UTden v kalendariden v kalendariden v kalendari STden v kalendariden v kalendariden v kalendari CTden v kalendariden v kalendariden v kalendari PAden v kalendariden v kalendariden v kalendari SOden v kalendariden v kalendariden v kalendari NEden v kalendariden v kalendariden v kalendari POden v kalendariden v kalendariden v kalendari UTden v kalendariden v kalendariden v kalendari STden v kalendariden v kalendariden v kalendari CTden v kalendariden v kalendariden v kalendari PAden v kalendariden v kalendariden v kalendari SOden v kalendariden v kalendariden v kalendari NEden v kalendariden v kalendariden v kalendari

Vrátil jsem městu Louny vyznamenání. Proč?

3.9.2021
V Lounech se podařilo po mnohaletém úsilí zřídit babybox na továrně SEKO Aerospace, a. s., která je v majetku rodiny Sedláčkovy. Babybox jsme společnosti SEKO Aerospace, a. s. darovali. Požádali jsme o příspěvek na zřízení babyboxu také město Louny. Zamítavá odpověď přišla 2. září: 
"Vážený pane Hessi,
sděluji Vám, že Rada města Loun projednala dne 30.08.2021 na své 63. schůzi Vaši žádost o finanční dar na zřízení babyboxu v Lounech, adresovanou starostovi města.
Rada města Loun nesouhlasí  s poskytnutím finančního daru na zřízení nového babyboxu  v Lounech.
Mým úkolem, uloženým mi Radou města je, abych Vám tuto informaci předal.
S pozdravem

Milan Fürstl, tajemník komise
Městský úřad Louny
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Pod Nemocnicí 2379
440 23 – Louny
Tel.: +420 415621230 

Při otevření mi místostarosta Antonín Hons předal jakési vyznamenání "Louny děkujeme".
Rozhodl jsem se plaketu vrátit, protože s tak negativním postojem města, v němž jsme zřídili babybox, jsem se ještě nesetkal. Tedy: "Babydědek děkuje".