< >
< >
POden v kalendariden v kalendariden v kalendari UTden v kalendariden v kalendariden v kalendari STden v kalendariden v kalendariden v kalendari CTden v kalendariden v kalendariden v kalendari PAden v kalendariden v kalendariden v kalendari SOden v kalendariden v kalendariden v kalendari NEden v kalendariden v kalendariden v kalendari POden v kalendariden v kalendariden v kalendari UTden v kalendariden v kalendariden v kalendari STden v kalendariden v kalendariden v kalendari CTden v kalendariden v kalendariden v kalendari PAden v kalendariden v kalendariden v kalendari SOden v kalendariden v kalendariden v kalendari NEden v kalendariden v kalendariden v kalendari

V sobotu 7. září převezmu dar od Jizerských pekáren. V neděli 8. září mám tu čest zúčastnit se svačinky pořádané majitelem hradčanské restaurace Lví dvůr Markem Veselým u příležitosti oslav prvních narozenin dcery Emy.

3.9.2013
Výtěžek dobrovolného vstupného věnuje restaurace Lví dvůr na stavbu azylového domu na Hájku. Ať žije Ema!

Provozovna PEKÁRNA LÍPA je nejvýznamnější podnikatelskou
aktivitou firmy JIZERSKÉ PEKÁRNY. Strojně technologické vybavení a
specializovaná výrobní technologie umožňuje výrobu širokého pekařského a
cukrářského sortimentu.

Po vývojové etapě  byl
postupně od roku 2001 zaváděn na trh specializovaný sortiment bezlepkových
pekařských výrobků. V současnosti představuje nabídka sortiment více než 30
druhů, vč. bezlepkové směsi, které jsou distribuovány v rámci celé ČR. Tím je
plošně uspokojena potřeba celiaků plně odkázaných na bezlepkovou výživu.

Vysokou technickou, technologickou a hygienickou úroveň
výrobní, odbytové a obchodní činnosti pekárny Lípa potvrzují získané
certifikáty HACCP a IFS Food. O dosahované úrovni kvality výroby vypovídá cena
nejlepší Regionální výrobek Libereckého kraje pro Českolipský pecen 1200g.

Dar od Jizerských pekáren převezmu při dožínkách v Brništi
krátce po poledni. Ať žijí Jizerské pekárny!

 

Babydědek Lu