< >
< >
POden v kalendariden v kalendariden v kalendari UTden v kalendariden v kalendariden v kalendari STden v kalendariden v kalendariden v kalendari CTden v kalendariden v kalendariden v kalendari PAden v kalendariden v kalendariden v kalendari SOden v kalendariden v kalendariden v kalendari NEden v kalendariden v kalendariden v kalendari POden v kalendariden v kalendariden v kalendari UTden v kalendariden v kalendariden v kalendari STden v kalendariden v kalendariden v kalendari CTden v kalendariden v kalendariden v kalendari PAden v kalendariden v kalendariden v kalendari SOden v kalendariden v kalendariden v kalendari NEden v kalendariden v kalendariden v kalendari

Korea má babybox!

26.6.2013
Přečtěte si, moji milí, níže uvedený článek o korejském babyboxu. Mě nejvíce potěšilo, že jeho zřizovatel se inspiroval českými babyboxy. Dokonce svoji bedýnku na děti pojmenoval stejným termínem, jaký používáme v Čechách. A na nějž mám dokonce od Úřadu průmyslového vlastnictví ochrannou známku.

Revererendův projekt na budování babyboxů má své odpůrce. I když počet odložených dětí roste, korejské úřady tvrdí, že je nelegální.

Soul: Reverend Lee Jong-rak z komunitního kostela v Jusarangu na jižním předměstí Soulu nemůže zapomenout na okamžik, kdy se v jeho babyboxu objevilo první dítě. "Když jsem viděl dítě zabalené ve špinavém ručníku, dostalo mě to na kolena. Myslel jsem, že jsme na to připraveni, ale všichni v našem kostele jsme plakali. " řekl. To bylo v březnu 2010. Reverend Lee vybudoval první a jediný babybox ve zdi svého kostela v říjnu 2009 poté, co někdo odložil dítě před kostel. Toto dítě však našli mrtvé a důvodem jeho smrti bylo podchlazení. "Přemýšlel jsem o tom, že potřebujeme takové místo, kde by dítě bylo v bezpečí. Do té doby jsem nevěděl nic o babyboxech. Potom jsem se doslechl o babyboxu v jedné české nemocnici a rozhodl jsem se o jeho zřízení i u nás,“ řekl.

Reverend Lee navrhl schránku vybavenou přívodem vzduchu, vytápěním a dvěma dvířky – jedny ve venkovní části zdi, druhé uvnitř kostela, a se signalizačním zařízením, které zvoní v případě, že se otevřou vnější dvířka.

Od března 2010, kdy bylo do babyboxu v kostele uloženo první dítě, následovalo dalších 231 dětí. Padesát z nich si brzy vzali rodiče zpět.

Poté, co zazní signál o uložení dítěte do babyboxu, je okamžitě informována policie. Obvykle pracovníci kostela pečují o dítě tři dny do doby, než ho převezme zdravotník z místní nemocnice. Po lékařském ošetření je dítě předáno do sirotčince nebo v případě potřeby do zařízení pro tělesně postižené.

“Tyto děti jsou diskriminovány již od svého narození. Je mi jich líto,” řekl reverend Lee. Ve skutečnosti dnes tyto děti čelí legální formě diskriminace.

Zvláštní zákon o adopci, který nabyl účinnosti v srpnu 2012, stanoví, že dítě nemůže být adopováno, pokud v době narození nejsou známi jeho rodiče.

Dobře míněné opatření je zaměřeno především na omezení obchodu s dětmi a zajištění práv adoptovaných dětí označením jejich biologických rodičů.

Aplikace tohoto dobře myšleného zákona však způsobila značný nárůst počtu dětí, které byly odloženy do babyboxu. „V minulosti jsme do babyboxu přijali v průměru dvě děti měsíčně,“ řekl reverend Lee. „Od srpna loňského roku, kdy se změnil zákon, se počet zvýšil na 15." Dodal: "Většina matek jsou svobodné mladistvé ženy, které se bojí o svoji budoucnost v případě, že se k mateřství přihlásí. Před přijetím zákona mohly anonymně odložit své dítě do centra pro adopci, nyní již to není legálně možné.

Reverend Lee míní, že řešením je zásadní změna myšlení převážné části společnosti, která doposud svobodné matky odsuzuje. „ V této společnosti jsou svobodné matky diskriminovány, není vytvořena sociální infrastruktura, která by jim pomohla se o dítě postarat. Která z těchto matek si troufne se k dítěti oficiálně přihlásit? Aby jim nový zákon skutečně pomáhal, měl by být změněn.“

Přesto však má babybox své kritiky

Výbor OSN pro práva dítěte varoval, že babyboxy, které byly nainstalovány ve východní Evropě, mohou zasahovat do práv odložených dětí tím, že jím neumožňují identifikaci biologických rodičů.

V Koreji rozeslalo Ministerstvo zdravotnictví a sociální péče v květnu varovný dopis upozorňující, že zřizování babyboxů je nezákonné.

"Náš trestní zákoník říká, že opuštění dítěte je nezákonné a ten, kdo to učiní, může být potrestán ztrátou svobody až na dva roky. Navíc zákon o sociální péči o děti zakazuje jejich zanedbávání a babybox podporuje tyto nelegální činnosti," řekl ministerský úředník, který si přál zůstat v anonymitě, autorovi tohoto článku.

„Je skutečně nezákonné zachránit lidský život a matce umožnit odložit ho na bezpečném místě?“ reaguje reverend Lee. Argumenty proti babyboxům jsou vznášeny od stolu, bez znalosti skutečného sociálního prostředí. Nás nezastaví a v našich snahách budeme pokračovat.“ Při pohledu do budoucnosti řekl: „Budu se stále modlit, abychom v naší zemi neměli odložené děti a abychom je nenacházeli v našem babyboxu. To je vše co si přeji.“


Přeložil Emil Machálek

Zdroj: www.ucanews.com

25. 6. 2013