< >
< >
POden v kalendariden v kalendariden v kalendari UTden v kalendariden v kalendariden v kalendari STden v kalendariden v kalendariden v kalendari CTden v kalendariden v kalendariden v kalendari PAden v kalendariden v kalendariden v kalendari SOden v kalendariden v kalendariden v kalendari NEden v kalendariden v kalendariden v kalendari POden v kalendariden v kalendariden v kalendari UTden v kalendariden v kalendariden v kalendari STden v kalendariden v kalendariden v kalendari CTden v kalendariden v kalendariden v kalendari PAden v kalendariden v kalendariden v kalendari SOden v kalendariden v kalendariden v kalendari NEden v kalendariden v kalendariden v kalendari

Jak budeme říkat první holčičce odložené v Brně?

12.6.2006
Jedná se sice jenom o „pracovní jméno“, děťátko si třeba do života nese úplně jiné, ale jsa přes písmenka, domnívám se, že tohle první jméno je taky důležité.
V pátek 9. června 2006 kolem čtvrté odpoledne přinesla do Nemocnice Milosrdných bratří maminka čerstvě narozenou holčičku. Je úplně zdravá, byla pečlivě zaopatřená a maminka byla dokonce tak zodpovědná, že po chvilce postávání před babyboxem donesla raději holčičku do klientského centra nemocnice osobně. Nikdo se nešťastné maminky na nic neptal, služba převzala děťátko a lékaři a sestry započali s plněním svých úkolů.
Maminka působila klidným dojmem a podle mínění zdravotníků bylo odložení dítěte věcí racionální úvahy. „Nemohu se o ni starat!“ bylo jediné, co řekla.
Vedli jsme s ředitelem Nemocnice Milosrdných bratří MUDr. Danielem Rychnovským dlouhý telefonický rozhovor a poradu. Rozhodli jsme se, že anonymní odložení miminka je třeba veřejnosti oznámit. Třeba už jen proto, aby i další zoufalé maminky věděly o téhle možnosti a znaly cestu. Že jim nic nehrozí, nikdo nebude po nich pátrat a dožadovat se jejich totožnosti.
Řekli jsme si s doktorem Rychnovským, že dojem, který nás ovládá, není radost, ale pocit splněné úlohy. Zadostiučinění a dobré vědomí toho, že dítě žije.
Nejnovější zpráva je, že holčička dostala pracovní jméno. Je to Ludmila, Liduška, Lidunka nebo Lidka či Lída. Ze dvou důvodů. Převzala ji Ludmila Vyskočilová a primářka novorozeneckého oddělení, jež má nemalou zásluhu na instalování babyboxu na Nemocnici Milosrdných bratří, se jmenuje MUDr. Ludmila Brázdová.
MUDr. Petr Lavický, lékař novorozeneckého oddělení.
MUDr. Petr Lavický, lékař novorozeneckého oddělení.
Ludmila Vyskočilová, pracovnice klientského centra nemocnice, která holčičku od maminky převzala.
Ludmila Vyskočilová, pracovnice klientského centra nemocnice, která holčičku od maminky převzala.