Bankovní účet

Rozhodnete-li se pomoci zachránit další novorozence, finanční dar věnovaný na zřizování babyboxů můžete zaslat na bankovní účet vedený u České spořitelny.

26116319/0800

Doporučujeme předtím vyplnit darovací smlouvu a poslat ji dvojmo poštou na naši adresu. Obratem vám jednu potvrzenou kopii vrátíme rovněž poštou.