Zapsaný spolek

BABYBOX – Ludvík Hess a Jakub Hess pomáhají odloženým dětem, z. s. je právnickou osobou. Registrace byla provedena poprvé Ministerstvem vnitra ČR 15. září 2005 pod č. j. VS/1-1/61794/05-R. Podle nového občanského zákoníku je od 1. ledna 2014 spolkem vedeným u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 16021.
IČ: 27006891
DIČ: CZ27006891

Představenstvo


fotografie

Ludvík Hess
předseda

fotografie

Zdeněk Juřica
člen správní rady

fotografie

Ladislav Kubeš
předseda kontrolní komise

fotografie

MUDr. Zdeněk Mayer
místopředseda kontrolní komise

fotografie

Vladislav Jarý
čestný člen (1936–2019)

fotografie

Ing. Emil Machálek CSc.
čestný člen (1946–2020)

Účel spolku BABYBOX – Ludvík Hess a Jakub Hess pomáhají odloženým dětem:

Poslání a cíle činnosti

Babybox pro odložené děti – Statim je spolkem občanů, jejichž cílem je snaha o záchranu novorozenců, kteří by jinak byli matkou odloženi za podmínek, v nichž by jim hrozila vážná újma na zdraví nebo smrt.

Za tímto účelem zejména:

1. Instaluje po dohodě se zdravotními zařízeními schránky — babyboxy, umožňující anonymní odložení novorozených dětí.
2. Sleduje a podporuje další vývoj odložených dětí.
3. Prostřednictvím svých vzdělávacích projektů a aktivitami členů usiluje o humanizaci společnosti a obecné blaho.
4. Podle svých možností realizuje i jinou humanitární pomoc.
5. Spolupracuje se státními orgány, organizacemi a institucemi, které se zabývají ochranou dětí, jakož i s nestátními organizacemi vzniklými na podobných ideálech a myšlenkách.
6. Prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků informuje veřejnost o problematice odložených dětí.
7. Získává a vyměňuje zkušenosti z oblasti péče o děti a mládež se zahraničními a mezinárodními organizacemi.
8. Nabízí svým členům i nečlenům potřebnou pomoc v životě, jak přímým prostřednictvím, tak i preventivní pomocí.

Sídlo a kontakty

Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10 – Hájek
telefon/fax: 267 710 889, gsm: 602 305 139
email: info@babybox.cz
datová schránka: fycm2jn