< >
< >
POden v kalendariden v kalendariden v kalendari UTden v kalendariden v kalendariden v kalendari STden v kalendariden v kalendariden v kalendari CTden v kalendariden v kalendariden v kalendari PAden v kalendariden v kalendariden v kalendari SOden v kalendariden v kalendariden v kalendari NEden v kalendariden v kalendariden v kalendari POden v kalendariden v kalendariden v kalendari UTden v kalendariden v kalendariden v kalendari STden v kalendariden v kalendariden v kalendari CTden v kalendariden v kalendariden v kalendari PAden v kalendariden v kalendariden v kalendari SOden v kalendariden v kalendariden v kalendari NEden v kalendariden v kalendariden v kalendari

Čtěte, čtěte, čtěte!

4.7.2019

Panu

Ludvíku Hessovi - zakl. "b.b.",

Prezidentu ČR - ad. napříč společenským a "politickým" spektrem"

GIBS, MF GŘ cel, MS GŘ VS ČR - na vědomí aktivity nezákonně likvidačně a "nevyšetřitelně", vězněného,

MS-ČR pí dr. Marii Benešové

MPSV pí Janě Maláčové

ČSSZ Praha, OSSZ Vyškov

MěÚ Slavkov u Brna - panu starostovi, zastupitelům komplexně a veřejnosti

OOPolicie ČR Slavkov u Brna - na vědomí od občana cíleně konkrétními policisty tohoto OOP trvale poškozovaného

 

Věc: Podnět k realizaci m.j. navrhované aktivační odměny 5000 Kč rodičkám k předání novorozenců do "b.b.", ad. viz obsah přílohy, napříč společenským i politickým spektrem a to na základě dalšího nálezu usmrceného novorozence v "popelnici", dokonce jen necelých cca 2 000 m od "b.b.", tedy motivace finanční je zcela NEZBYTNOU, kdyby již byla realizována, tak věřme tomu, že za motivačních 5 000 Kč by se rodička, (pro objektivitu: úmyslně do vyšetření nepíši matka, i když důvod tragedie zatím neznáme), s případným spolupachatelem již "obtěžovala" dítě do "b.b." předat, realizace motivačního příspěvku v budoucnosti pak potvrdí, že můj podnět je vysoce úspěšným.

 

     Přátelé,

 

     opakovaně iniciuji moje aktivity k realizaci viz obsah přílohy a jejich medializaci.

   Odložte politický odpor, případně až nevraživost obdobnou té předlistopadové a medializujte tyto moje aktivity veřejnosti, jsou fakticky společnosti velmi aktuálně až nezbytně přínosné, opodstatněně a oprávněně mi přiznejte vysokou společenskou úspěšnost, znáte někoho pozitivnějšího i v tomto směru?

   Důkaz: viz obsah všech mých podání, kterými již roky disponujete.

   Vezměte prosím na vědomí to, co víme nejen my, kriminalisticky vzdělanějšími a komplexně odpovědnějšími - opět nalezený usmrcený novorozenec zpravidla opět spoluobčanem bez domova JE JEN ZLOMKEM faktického stavu, který nelze ani odhadnout, proto učiňme vše dostupné a možné k tomu, abychom tento tristní stav maximálně účinně eliminovali, jménem zdravé části naší společnosti PROSÍM!

   Zvýrazňuji: motivační odměna NEPOCHYBNĚ bude velmi značně účinnou, samozřejmě, že nikoliv "100%.".

   Za tyto moje aktivity máte možnost mne zcela opodstatněně a oprávněně odměnit právě tím, že justiční zločiny, které byly vůči mne spáchány, beze zbytku odstraníte a sociálně komplexně i cestou ČSSZ Praha narovnáte.

   Ostatní viz obsah přílohy, příloh a moje podání k Obv. soudu pro Prahu 2, ve věci č.j. 10 Nc 234/2014 - odškodnění ve výši 5 000 000 000 Kč, včetně maření plně úspěšných podnikatelských aktivit v oblasti kyber opatření proti zločinům proti BESIP a PSP nejen ČR, ale celosvětově, viz nyní moje e podání v tomto směru i k panu vlvl. USA L.E. Stephenu B. Kingovi.

 

V Slavkově u Brna dne 3. červce 2019

 

S pozdravem Světu MÍR bezalternativně ad., viz obsah mých podání, návrhů, podnětů.

Hornyš Kamil st., občanskými aktivitami trvale od r. 9/2015 kandidující na úř. skutečného prez. ČR mimo ofi soutěž, nemohu oficiálně kandidovat, jsem zločinem "státu", ČR v konkrétní politické "dikci odsouzen" a téměř popraven,

Zlatá Hora 1227

684 01 Slavkov u Brna

č.t. 773 055 520

 

---------- Původní e-mail ----------
Od: aq23@seznam.cz
Komu: MěÚ OVV Sl. u Br. <vv@meuslavkov.cz>
Datum: 6. 1. 2019 18:13:42
Předmět: Fwd: "CRZZBIO ČR - alternativně" - Baby boxy - navýšení motivace, ad. 

Paní

Mgr. Bc. Hana Řezáčová

MěÚ OVV Slavkov u Brna

 

Věc: Informativně na vědomí, pokud souhlas, lze podpořit. (občanská aktivita z dob VŠ profesního vzdělání)

 

     Vážená paní doktorko,

     zdravím, jste v podstatě rovněž orgánem vnitřní bezpečnosti ČR na úseku výhledově nejen komunálním a proto dovolte nabídnout k seznámení, viz příloha.

   Jelikož jsem navrhovatelem, tak jsem v "ostré verzi" zákonodárcům sdělil, (prezident, vláda, PSP, ad.), že jsem v pořadí prvního občana nabídl dobrovolně svoji DNA k identifikaci a tím podporuji vlastním příkladem, neprodlené zahájení realizace veřejného projektu případně alternativní verzí "CRZZBIO ČR", který je pro úkony KRIPO skutečně nezbytným.

   Svěření, přenechání novorozenců z různých důvodů státu za jednorázovou anonymní, okamžitě vyplacenou odměnu, není žádnou formou "byznysu", pouze snahou o navýšení pozitivní motivace, ostatní rozhodne zřizovatel tohoto projektu v ČR, pan Ludvík Hess a zákonodárci.

 

S omluvou, přáním Světu MÍR, Vám aktuálně PF "19".

Hornyš Kamil st.


---------- Původní e-mail ----------
Od: aq23@seznam.cz
Komu: KŘ-P-ČR OL <krpm.reditel.sekretariat@pcr.cz>
Datum: 6. 1. 2019 11:43:36
Předmět: Fwd: "CRZZBIO ČR - alternativně" - Baby boxy - navýšení motivace, ad. 


---------- Původní e-mail ----------
Od: aq23@seznam.cz
Komu: aq23@seznam.cz
Datum: 6. 1. 2019 11:40:13
Předmět: "CRZZBIO ČR - alternativně" - Baby boxy - navýšení motivace, ad. 

KŘ PČR/KRIPO - sekretariát

Olomouc

 

Věc: Na vědomí a k případné podpoře:

Podnět k možnému velmi značnému snížení kriminality a navýšení prevence ochrany života novorozenců ČR, podpora výslednosti baby boxů finanční stimulací po předání novorozenců ad. v návaznosti na zřízení "alternativně - CRZZBIO ČR".

 

     Přátelé,

     v souvislosti s mými předpoklady/dedukcemi u obce Věrovany okr. Olomouc, které jsem vám zaslal dříve, dovolte níže navrhované.

   Cítím povinnost reagovat, a tím případně se účinně snažit opět napomoci k dalšímu případnému zefektivnění úkonů KRIPO proti zločinu, opakuji - s hlavním cílem prevence a snížení časového náskoku, kterým zločin nejen spontánně, ale i cíleně disponuje, často s falešnou, ale občas i poměrně dočasně reálnou vizí vlastní dokonalosti a neodhalitelnosti v případech především "inteligentnějších", zdaleka ne všichni zločinci jsou "pudovými primitivy".

   Dovolte navrhnout k možné realizaci následující, v souvislosti s bezprecedentně pozitivním zřízením "Baby boxů" ad.:

   Nedávno na poli na okr. Olomouc/Věrovany, byl nalezen pohozený usmrcený novorozenec, řadu roků nemůžeme dohledat pachatele vražd u kterých disponujeme i DNA, "dlouhodobě se potýkáme", konstatuji jménem KRIPO PČR, s nezbytnou existencí nějakého centrálního registru, nebo možností přímého vstupu do zdrav. dokumentací obyvatelstva za účelem úkonů KRIPO, kterým musí KRIPO disponovat, viz rozvedeno níže.

   Je nezbytné připomenout, že zločin usmrcení novorozenců bude patrně podstatně narůstat, (lze se domnívat, že jde v současnosti o kriminalitu cíleně latentní), než se daří oběti nalézt a pachatele usvědčit a proto v zájmu ochrany novorozených nevinných navrhuji, dle mého názoru případně velmi značné navýšení % využití možností baby boxů, dále jen "b.b." a to tím, že legislativně prosadíme "základní finanční odměnu" za dobrovolné předání z různých důvodů nežádaného novorozence do řádné zdravotní péče b.b., státu.

   Finanční odměnu považuji za nezbytnou ve výši již tzv. motivační, ("neusmrtit, ale odevzdat"), ve výši min. cca 5 000 Kč.

   Věková hranice vyspělosti nezletilých, zejména dívek, se díky i modifikovaným potravinám i novému životnímu stylu po 11/89 podstatně snížila a není vyloučeno, že právě tato věková kategorie může být tou, která nejvíce tento zločin páchá, dle mého názoru právě pod návodem matek těchto nezletilých rodiček a to právě z obavy, aby "rodina neutrpěla ostudu", a především z tohoto důvodu jsou ochotny páchat tyto zločiny.

   V tomto případě, "obavy z ostudy v rodině a na veřejnosti", pravděpodobně stimulační fin. částka nebude nejúčinnější, zde by mohla být určující spíše aktuální sociální situace, avšak existence "alternativně CRZZBIO ČR", již může u této skupiny vyvolat velmi značné obavy, i v případě, že se přece jen rozhodnou zločin spáchat i tzv. "bezpečnou likvidací novorozence", avšak již s vědomím toho, že v případě nalezení jakýchkoliv ostatků budou okamžitě odhaleni, a za tohoto vědomí se již zločin páchá "podstatně hůře" s vysokým % zásadního pochybení.

   Lze očekávat, že se nám tato problematika, "usmrcování", (jde o vraždy),  podstatně navýší a to zejména proto, že nám do ČR přibyl značný počet cizinců orientovaných zejména na snadno dostupné ženy k "ukojení pohl. pudů", těmito "dostupnými ženami", jsou právě především nezkušené nezletilé dívky, proto reaguji i tímto podnětem cíleně preventivně, včas.

   V této souvislosti, navýšení výslednosti účinnosti b.b., dle mého předpokladu stimulující finanční částkou, (politikové a odborníci rozhodnou a upřesní), a současnou mediální informovaností a osvětou, bychom mohli dosíci velmi značného snížení tohoto druhu zločinu, a současně u této příležitosti opět iniciuji neprodlené zřízení "CRZZBIO ČR", (Centrální registr zákl. zdravotních a biometrických identit (všech, tedy nejen obyvatel, "rodilých Čechů"), občanů ČR.

   Kdybychom již "archivem/centr. registrem", disponovali v 100% fčnosti, nebo možností přímého vstupu orgány KRIPO do systému zdrav. dokumentace obyvatelstva formy elektron. od okamžiku narození, (případně jen vymezeně k základním datům a markantům, nikoliv do celku), tak bychom neprodleně po nálezu i ostatků novorozence neprodleně dohledali přes CRZZBIO ČR, kdo spáchal, včetně adresy, nebo zjistili, že jde o "úkon" cizinců.

   Závěrem:

   Prosazením finanční odměny bychom mohli velmi značně navýšit velmi významnou existenci b.b., snížit tuto zločinnost a v další součinnosti s zřízením, nebo vstupem..., CRZZBIO ČR podstatně navýšit i prevenci, neboť když budou občané vědět, že bude podstatně navýšena možnost jejich dohledání po spáchání, tak si spáchání rozmyslí i když ne ve všech případech, ale tyto budou dle mého předpokladu minimalizovány a i to bude úspěch.

   Nemáme, my veřejnost, aktuální informace o stavu úspěšnosti objasnění, patrně vraždy novorozence na okr. Olomouc, tato časová ztráta by existencí CRZZBIO ČR neexistovala a pokud nejde o cizince, tak by již pachatel(é), byli dostiženi a případ komplexně uzavřen.

   V rámci navrhované "férovky" v případu vraždy o. Soni Illeové, okr. J.H., tedy plošné identifikace možného pachatele dodáním vzorku DNA všemi věkově odpovídajícími muži v rámci okresu/kraje?, abychom dohledali zločince, tak by se tato povinnost vztahovala na všechny bez rozdílu, osobně já, kdybych byl v roli vedoucího vyš. krimi týmu, tak bych šel příkladem a vzorek DNA předal první, když všichni, tak všichni bez rozdílu fcí ad., jsem toho názoru, že jen tímto plošným úkonem budeme schopni zločince z řad ČR úspěšně dohledat, nebo půjde o cizince již mimo území, cizinci pracující nebo registrovaně pobývající v regionu budou rovněž podrobeni, včetně subsidiárního úkonu tomuto a to velmi důsledná prověrka přísl. C-PČR legál. pobytu cizinců v regionu a pracovních pozicích, jakýchkoliv.

   Současně navrhnu toto možné navýšení výslednosti zřizovateli b.b. v ČR, panu Ludvíku Hessovi, a zákonodárcům k úvaze a případné realizaci.

   Pokud jste nabyli přesvědčení o tom, že moje aktivity v tomto směru jsou pozitivně přínosnými společnosti, mediálně podpořte, nejsem osobou neznámou politickému spektru ČR, od současného pana prez. ČR počínaje.

   Opět dovolte zvýraznit - retro zřízení OSH ČR po celé délce st. hranice, i nadále považuji za nezbytně nutné, jde o opatření bezpečnostní, nikoliv politické, mezinárodně politická situace zejména našeho členství v NATO/EU Schengenu, je nebezpečně negativně deformována od stavu v době našeho vstupu do této a je opět nezbytně nutné obnovit téměř absolutní dohled nad všemi, zejména cizinci, kteří nám do republiky nekontrolovaně "přibývají" s domněním, že jsou nepostižitelnými a proto se dopouští zločinů.

   Obnovení OSH nevylučuje naši "prozatímní" účast v těchto spolcích, avšak v případě nezbytného a očekávaného CzExitu ad., bude bezpečnost obyvatelstva a území aktuálně jištěna novodobými ozbrojenými sbory Pohraniční stráže ČR.

 

S přáním Světu MÍR, úspěchů účinných úkonů proti zločinu, PF "19"! 

Hornyš Kamil st.

sídl.       Nádražní 1154

684 01 Slavkov u Brna

č.t.         777 905 998/722 799 128