< >
< >
POden v kalendariden v kalendariden v kalendari UTden v kalendariden v kalendariden v kalendari STden v kalendariden v kalendariden v kalendari CTden v kalendariden v kalendariden v kalendari PAden v kalendariden v kalendariden v kalendari SOden v kalendariden v kalendariden v kalendari NEden v kalendariden v kalendariden v kalendari POden v kalendariden v kalendariden v kalendari UTden v kalendariden v kalendariden v kalendari STden v kalendariden v kalendariden v kalendari CTden v kalendariden v kalendariden v kalendari PAden v kalendariden v kalendariden v kalendari SOden v kalendariden v kalendariden v kalendari NEden v kalendariden v kalendariden v kalendari

Jan Juchelka, generální ředitel Komerční banky, oslavil své narozeniny otevřením babyboxu v Nemocnici Nymburk!

19.9.2020

Přiblížím, že se jedná o předpremiéru významných
narozenin! Přišel se svoji líbeznou ženou Jiřinou, a tak jsem jí hned slíbil,
že první holčičku odloženou do babyboxu pojmenuju po ní. Stejný slib jsem
učinil ředitelce Nemocnice Nymburk Nele Gvoždiakové, ta ovšem má nárok na první
holčičku nalezenou v nymburském babyboxu. Jana Juchelku, generálního ředitele
Komerční banky doprovázel Tomáš Doležal, předseda správní rady Nadace Komerční
banky, a. s. - JISTOTA a Tomáš Talaš, člen správní rady. Samí inženýři.
Všichni, na které vystačily skleničky, si připili s Janem Juchelkou. Přišel i
ředitel nymburské nemocnice Luboš Zimola, s nímž jsem původní bedýnku v
Nymburce před jedenácti lety otvíral. Byla do ní odložena dvě děťátka a další
dvě přijali v době, kdy byl babybox  z technických důvodů
nemocnice mimo provoz. Nadace Komerční banky, a. s. - JISTOTA nám za
patnáct let spolupráce svými korunkami pomohla zřídit 39 babyboxů, v nichž bylo
odloženo 67 děťátek. Příští rok máme přislíbenou podporu dalších nejméně tří babyboxů.
Jan Juchelka, generální ředitel, se výrazně projevuje jako protagonista našeho
projektu. Na slavnostní otevření přišli místní dárci, mezi
nimi senátor Tomáš Czernin a poslanec Milan Pour. Potřásl mi rukou i starosta Tomáš Mach. Děkuju Nadaci Komerční banky, a. s. - JISTOTA a
jejím vlídným a vstřícným členům za podporu, jež nemá obdoby, a trvá již patnáct
let. Děkuju místním dárcům! Bez mecenášů by nebyl babybox ani jeden. A vůbec
žádný by nebyl bez Zdeňka Juřici a jeho choti Jitky Juřicové, kteří ve svém
MONTELu v Náměšti nad Oslavou babyboxy vyrábějí, všechny je instalují a na všech
provádějí servis. Děkuju Zdeňku a Jitko!Děkuju své nejmilejší nymburské kamarádce Elen,
která před babyboxem Janu Juchelkovi k narozeninám zatančila. Babydědek Lu 

Jan Juchelka s půvabnou chotí Jiřinou.
Jan Juchelka s půvabnou chotí Jiřinou.
Elen zatančila Janu Juchelkovi k narozeninám.
Elen zatančila Janu Juchelkovi k narozeninám.
Členové správní rady Nadace Komerční banky, a. s. - JISTOTA Tomáš Talaš, Tomáš DOležal, generální ředitel Jan Juchelka, ředitelka nemocnice Nela Gvoždiaková a bývalá ředitel nemocnice Luboš Zimola.
Členové správní rady Nadace Komerční banky, a. s. - JISTOTA Tomáš Talaš, Tomáš DOležal, generální ředitel Jan Juchelka, ředitelka nemocnice Nela Gvoždiaková a bývalá ředitel nemocnice Luboš Zimola.
Přípitek generálnímu řediteli Komerční banky Janu Juchelkovi k 49. narozeninám.
Přípitek generálnímu řediteli Komerční banky Janu Juchelkovi k 49. narozeninám.
Předseda správní rady Nadace Komerční banka, a. s. - JISTOTA Tomáš Doležal, generální ředitel Komerční banky, a. s. Jan Juchelka a ředitelka nemocnice Nela Gvoždiaková.
Předseda správní rady Nadace Komerční banka, a. s. - JISTOTA Tomáš Doležal, generální ředitel Komerční banky, a. s. Jan Juchelka a ředitelka nemocnice Nela Gvoždiaková.
Senátor Tomáš Czernin a poslanec Milan Pour, kteří přispěli soukromým darem.
Senátor Tomáš Czernin a poslanec Milan Pour, kteří přispěli soukromým darem.
Rukou mi potřásl i starosta Nymburka Tomáš Mach.
Rukou mi potřásl i starosta Nymburka Tomáš Mach.
Nejdůležitější hrdinové projektu Jitka a Zdeněk Juřicovi.
Nejdůležitější hrdinové projektu Jitka a Zdeněk Juřicovi.
Moje nejmilejší nymburská kamarádka Elen.
Moje nejmilejší nymburská kamarádka Elen.